พื้นที่การจัดส่งของเทเลพอร์ต
(รหัสไปรษณีย์)

เลือกประเภทการจัดส่ง

Standard delivery
เส้นทางการจัดส่งที่ให้บริการ
รหัสไปรษณีย์เขตที่เข้ารับ
รหัสไปรษณีย์เขตที่จัดส่ง
ต้นทางปลายทางรอบตัดเวลาออเดอร์การจัดส่ง
Standard ในประเทศ
กรุงเทพฯกรุงเทพฯ15:59
กรุงเทพฯเชียงใหม่15:59
กรุงเทพฯหาดใหญ่15:59
เชียงใหม่กรุงเทพฯ15:59
เชียงใหม่Had Yai15:59
หาดใหญ่กรุงเทพฯ15:59
หาดใหญ่Chiang Mai15:59
Standard ต่างประเทศ
กรุงเทพฯกัวลาลัมเปอร์15:59