คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

Teleport ดำเนินธุรกิจในการเป็นเจ้าของและดำเนินการเว็บพอร์ทัลโลจิสติก์ https://teleport.delivery บริการหลักของแพลตฟอร์มดังกล่าวคือการให้บริการโลจิสติกส์สำหรับบุคคลที่จำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ บริการดังกล่าวและฟีเจอร์อื่นๆ เครื่องมือ แอปพลิเคชั่น ข้อมูล หรือบริการอื่นๆ ที่นำเสนอโดย Teleport บนเว็บไซต์ เครื่องมือ หรือรูปแบบใดๆ จากนี้ไปจะเรียกรวมว่า "บริการ"

เราสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ลบ และแก้ไขให้ถูกต้องในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ และมีผลบังคับใช้ทันทีที่มีการโพสต์ ถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการทบทวนคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นระยะเพื่อให้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ถือเป็นความรับผิดชอบสำหรับการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นประจำ การใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อเนื่องหลังจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับการโพสต์ ถือว่าท่านตกลงและยอมรับในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ครอบคลุมข้อมูลที่ Teleport ได้รับเมื่อท่านใช้บริการของเรา นโยบายนี้ยังระบุข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับบุคคลที่สาม ซึ่งเป็นผู้ให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้จะต้องอ่านร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อกำหนดการใช้งาน และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีอยู่ใน www.teleport.asia/privacy

เอกสารฉบับภาษาอังกฤษฉบับนี้จะควบคุมทุกส่วนและจะถือว่ามีสิทธิเหนือกว่าเอกสารที่แปลเป็นภาษาอื่น (ถ้ามี)

1. ข้อมูลประเภทใดที่ Teleport จะเก็บรวบรวมจากฉันและกิจกรรมของฉัน?

1.1 เราอาจเก็บข้อมูลจากท่านหรือที่เกี่ยวกับท่านและจากกิจกรรมของท่านเมื่อใช้บริการกับเรา ดังนี้:

ข้อมูลที่ท่านมอบให้เราประกอบไปด้วย

  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์

  • อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือบัญชีโซเชียลมีเดีย

  • หมายเลขบัตรเครดิต/ชาร์จการ์ด รวมไปถึงที่อยู่สำหรับจัดส่งใบเสร็จรับเงินและวันที่หมดอายุ

  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้ตัวแทนผู้ให้บริการลูกค้า เพื่อการวิจัย และแก้ไขประเด็น หรือปัญหา หรือข้อร้องเรียน

  • สัญญา พนักงาน และ/หรือส่วนอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท (เช่น ชื่อพนักงาน ตำแหน่ง ที่อยู่ และข้อมูลติดต่อ)

  • สำเนาใบขับขี่ , สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

iข้อมูลที่ได้รับโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านใช้บริการ เช่น ที่ตั้ง หมายเลข IP กิจกรรมการใช้บริการของท่าน การซื้อสินค้าและข้อมูลที่ได้รับผ่านคุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือเทคโนโลยีอื่นๆ

iข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์รวบรวมข้อมูล และฐานข้อมูลสาธารณะ หรือพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ซึ่งรวมไปถึงชื่อ รหัสล็อกอินลงทะเบียน (อีเมลหรืออื่นๆ) และ/หรือ รหัสผ่าน (ซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจของเราได้รับความยินยอมในการส่งต่อข้อมูลดังกล่าว) ความสนใจ พฤติกรรมการซื้อ และกิจกรรมทางออนไลน์ของท่าน เช่น การเยี่ยมชมเว็บไซต์ และการรับชมโฆษณา

1.2 เราอาจรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับจากท่านหรือที่เกี่ยวกับท่าน และนำมาใช้ในรูปแบบตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้

2. มีฝ่ายอื่นที่รวบรวมข้อมูลจากฉันหรือที่เกี่ยวกับที่ฉันในขณะที่ใช้บริการซึ่งควรรับทราบหรือไม่

2.1 ผู้ให้บริการ: บริษัทให้บริการกับเรา รวมไปถึงบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือกับกระบวนการชำระเงิน ออกใบเสร็จสำหรับบริการที่มีการซื้อ ผู้จำหน่ายสินค้า ร้านค้าปลีก พันธมิตร เว็บไซต์ ผู้ใช้งาน และการวิเคราะห์ธุรกิจ การประมวลพลข้อมูล การจัดการทางบัญชี และบริการอื่นๆ ที่อาจมีการเก็บข้อมูลจากบริการของเรา อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการเหล่านี้มีการจำกัดประเภทของข้อมูลที่บริษัทเหล่านี้จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ และวิธีการใช้ข้อมูล

3. Teleport ใช้ข้อมูลของฉันหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับฉันอย่างไร

3.1 ข้อมูลการชำระเงิน: เราใช้ข้อมูลการชำระเงิน (เช่น หมายเลขบัตรเครดิต) ตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินรายการซื้อขายหรือการให้บริการ (เช่น การดำเนินการชำระเงินจากผู้ใช้บริการของเราหรือการออกใบเสร็จชำระเงิน) ให้เสร็จสิ้น และเพื่อป้องกันการใช้บริการโดยมิชอบ

3.2 ข้อมูลอื่นๆ: เราใช้ข้อมูลอื่นที่ได้รับจากท่านหรือที่เกี่ยวกับท่านเพื่อเริ่มต้นและยกระดับความสัมพันธ์ของเรากับท่านและเพื่อช่วยในการมอบประสบการณ์การใช้งานในระดับสูง การใช้ข้อมูลของ Teleport เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้: ติดต่อท่าน ปรับปรุงเนื้อหาและโฆษณาที่ท่านพบเห็น ดำเนินการตามคำร้องขอสำหรับสินค้าหรือบริการ ปรับปรุงบริการของเรา ดำเนินการค้นคว้า รวมรวมข้อมูลสะสมสำหรับจุดประสงค์ด้านธุรกิจภายในและภายนอก ป้องกันการกระทำผิดกฎหมาย ป้องกันสิทธิ์ของเรา การใช้งานอื่นๆ ที่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานของเรา และสำหรับจุดประสงค์อื่นๆ ที่เปิดเผยให้ท่านทราบ ณ เวลาที่เราได้รับข้อมูล

3.3 การสื่อสารเกี่ยวกับโปรโมชั่น: เราอาจใช้ข้อมูลท่านเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้:

  • จัดหาข้อมูลโปรโมชั่นที่เกี่ยวกับฟีเจอร์ บริการ และข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านอาจสนใจของ Teleport Delivery ให้กับท่าน

  • จัดหาข้อมูลหรือข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการบริการในนามของพันธมิตรทางธุรกิจของ Teleport ให้กับท่าน

3.4 การแนะนำและการโฆษณาg: เรา (รวมไปถึงผู้ให้บริการ) อาจใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมไปถึงการใช้บริการของท่าน เพื่อมอบคำแนะนำและโฆษณาระหว่างการบริการและบางแห่งบนเว็บไซต์

4. Teleport ใช้ข้อมูลที่ได้รับจากฉันหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับฉันร่วมกับใคร

ข้อมูลส่วนตัวที่เราได้รับจากท่านอาจได้รับการเปิดเผยให้กับบุคคลที่อยู่ภายในและภายนอกประเทศไทยแลนด์ ดังนี้:

4.1 บริษัทในเครือ: บริษัทภายในกลุ่มบริษัทแอร์เอเชียกรุ๊ป, บริษัทสาขา, บริษัทในเครือ, Telport, บริษัทสาขา, บริษัทในเครือของเรา

4.2 พันธมิตรทางธุรกิจ: เว้นแต่กรณีที่พวกเขาดำเนินการในนามของเรา หรือกรณีที่ท่านได้มอบข้อมูลของท่านเป็นส่วนหนึ่งของโปรโมชั่นแบรนด์ร่วม เราจะต้องได้รับการอนุญาตจากท่านก่อนดำเนินการส่งต่อข้อมูลการติดต่อของท่านให้กับผู้จำหน่าย ร้านค้าปลีก ผู้โฆษณา พันธมิตรทางธุรกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้เป็นบริษัทในเครือของ Teleport ซึ่งอาจมีการส่งข้อมูลโปรโมชั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยตรง หากเราได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่น ชื่อ อีเมล และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จากพันธมิตรทางธุรกิจของเรา เราอาจถือว่าได้รับการอนุญาตจากท่านที่มอบให้กับพันธมิตรทางธุรกิจสำหรับส่งต่อข้อมูลดังกล่าว

4.3 ผู้ให้บริการ/คู่ค้า/ผู้จำหน่ายสินค้า: เราอาจส่งต่อข้อมูลของท่านกับบริษัทต่างๆ ที่ให้บริการกับเรา รวมไปถึงบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือกับกระบวนการชำระเงิน / ผู้ให้บริการเครือข่ายชำระเงิน (เช่น VISA, MasterCard, China Union Pay, ฯลฯ) เว็บไซต์ ผู้ใช้งาน และการวิเคราะห์ธุรกิจ การประมวลผลข้อมูล การจัดการทางบัญชี การโฆษณา และบริการอื่นๆ เราอาจส่งต่อข้อมูลกับบุคคลหรือหน่วยอื่นเพื่อจัดหาสินค้าหรือบริษัทที่ท่านต้องการหรือเพื่อดำเนินการรายการสั่งซื้อตามคำร้องของท่านให้เสร็จสิ้น เราอาจมีส่วนในข้อตกลงกับบริษัทต่างๆ ที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยีที่ทำให้เราปรับเปลี่ยนการโฆษณาและข้อความทางการตลาดที่ท่านได้รับขณะที่ใช้บริการของเรา ข้อมูลของท่าน รวมไปถึงข้อมูลการคลิกที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการและกิจกรรมอื่นๆ ของท่าน อาจะได้รับการส่งต่อให้บริษัทเหล่านี้เพื่อการปรับเปลี่ยนการให้บริการให้บรรลุผล อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงของเรากับผู้ให้บริการเหล่านี้มีการจำกัดประเภทของข้อมูลที่บริษัทเหล่านี้จัดเก็บ วิธีการจัดเก็บ และวิธีการใช้ข้อมูล

4.4 ฝ่ายอื่นๆ ตามกฎหมายหรือจำเป็ต่อการป้องกันสิทธิของท่านกับเรา: อาจมีบางกรณีที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านโดยปราศจากการมอบทางเลือกให้กับท่านเพื่อป้องกันสิทธิทางกฎหมายของ Telepor หรือบริษัทในเครือ และผู้ลงทุน กรรมการบริษัท พนักงาน เจ้าหน้าที่ เอเยนต์ และซัพพลายเออร์, เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการหรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข, เพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือสำหรับจุดประสงค์การจัดการความเสี่ยง หรือเพื่อให้สอดคล้องหรือตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือเป็นไปตามการร้องขอของหน่วงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมายหรือไม่ก็ตาม หากท่านแจ้งให้เราทราบว่า ท่านเชื่อว่าได้รับการละเมิดสิทธิทางกฎหมายของท่านโดย Teleport หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น เราอาจส่งข้อมูลที่ท่านมอบให้กับผู้อื่นภายใต้ขอบเขตที่เราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อการประเมินและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของท่าน ตัวอย่างเช่น หากท่านส่งจดหมายแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์ให้กับเรา เราอาจส่งสำเนาจดหมายดังกล่าวให้กับบุคคลหรือหน่วยงานที่อัปโหลด จัดเก็บ หรือส่งต่อเนื้อหาที่ระบุตามการสื่อสาร

4.5 ฝ่ายอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบทรัพย์สิน: หากเราจำหน่ายธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน หรือดำเนินการจำหน่ายหรือส่งมอบทรัพย์สิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมหรือส่งมอบธุรกิจ หรือในกรณีที่อาจจะเกิดการล้มละลาย เราอาจส่งข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่นๆ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการดังกล่าว

4.6 ฝ่ายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากท่าน: นอกเหนือจากการส่งต่อข้อมูลตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลฉบับนี้ และตามที่ท่านอนุญาตเท่านั้น เราอาจส่งข้อมูลระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ อีเมล กับฝ่ายอื่นๆ

5. Teleport ใช้และส่งต่อข้อมูลระบุตัวตนที่ได้จากการจัดเก็บหรือโดยไม่ติดต่อบุคคลอย่างไร

5.1 นอกจากการใช้ข้อมูลเฉพาะและการส่งต่อข้อมูลตามคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราอาจใช้หรือส่งต่อข้อมูลที่ได้รับผ่านทางการบริการเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ ด้วยวิธีการจัดเก็บหรือโดยไม่ติดต่อกับบุคคล ทั้งนี้ เราจะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลเข้าด้วยกัน หรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่ทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้ ดังนั้น จึงไม่มีบุคคลใดสามารถระบุตัวตนได้

5.2 เราอาจใช้ข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวสำหรับจุดประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงจุดประสงค์ในการค้นคว้าหรือวิเคราะห์ จัดการเว็บไซต์ โฆษณา และเพื่อการประชาสัมพันธ์ เราอาจส่งต่อข้อมูลกับบริษัทในเครือและบริษัทอื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจส่งต่อข้อมูลที่รวบรวมให้กับผู้ดำเนินการโฆษณาเกี่ยวกับปริมาณการใช้บริการ สินค้าหรือบริการที่ผู้ใช้มีความสนใจมากที่สุด และประสิทธิภาพของการโฆษณาที่พบเห็นผ่านทางการบริการ (ตามคำนวณโดยจำนวนผู้ใช้ที่กดคลิกบนโฆษณา)

6. ฉันมีทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการส่งต่อข้อมูลที่ได้รับจากฉันหรือที่เกี่ยวกับฉันของ Teleport หรือไม่

6.1 ผู้ใช้งาน Teleport: ท่านมีทางเลือกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้และการส่งต่อข้อมูลบางอย่างที่เราได้รับจากท่านหรือที่เกี่ยวกับท่าน

6.2 พันธมิตรทางธุรกิจ: เว้นแต่ระบุไว้เป็นไปอื่นในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราจะได้รับการอนุญาตจากท่านก่อนที่เราจะส่งต่อข้อมูลท่านกับผู้ดำเนินการโฆษณา พันธมิตรทางธุรกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในเครือของ Teleport ซึ่งอาจมีการส่งอีเมลเกี่ยวกับโปรโมชั่นให้กับท่าน เราอาจนำเสนอโปรโมชั่นแบรนด์ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจเหล่านี้ หากท่านต้องการข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาหรือนอกเหนือจากปฏิกิริยากับหนี่งในโปรโมชั่นเหล่านี้ (เช่น การเข้าร่วมการประกวด) เราอาจส่งต่อข้อมูลการติดต่อของท่านกับพันธมิตรทางธุรกิจที่ระบุในโปรโมชั่นดังกล่าว

6.3 การใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งข้อมูลโปรโมชั่นให้กับท่านโดย Teleport ท่านอาจเลือกที่จะรับการแจ้งเตือนหรืออัปเดตอีเมลจาก Teleport ที่โปรโมตเว็บไซต์ของเราหรือสินค้าหรือบริการของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา หรือประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวกับลำดับของท่านหรือเนื้อหาที่ติดตาม หากท่านได้ติดตามเนื้อหาดังกล่าว และไม่ต้องการได้รับการสื่อสารจากเรา ท่านสามารถยกเลิกการติดตามจดหมายข่าวของเราได้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าตั้งค่าบัญชี

7. Teleport ป้องกันข้อมูลของฉันหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับฉันที่ได้รับมาอย่างไร

7.1 เราใช้มาตรการทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางการจัดการเพื่อปกป้องข้อมูลที่เราเป็นเจ้าของจากการสูญหาย ขโมย และการใช้งาน เปิดเผย หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างเช่น รหัสผ่าน และข้อมูลอื่นๆ ที่มีความอ่อนไหวจะได้รับการเปลี่ยนเป็นรหัสลับในการส่งต่อ เราอาจดำเนินการเพิ่มอีกขั้นเพื่อให้แน่ใจว่า จะมีเพียงพนักงานของ Teleport เอเยนต์ ผู้ดำเนินงานโฆษณา ที่ปรึกษา และผู้ทำสัญญาที่มีเหตุผลทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลของท่านเท่านั้นที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล

7.2 เมื่อท่านกรอกข้อมูลที่มีความอ่อนไหว (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตบนแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของเรา) เราจะเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวเป็นรหัส โดยใช้เทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ SSL ซึ่งเป็นวิธีการมาตรฐานของอุตสาหกรรมสำหรับการส่งข้อมูลการเรียกเก็บเงิน เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลทางการเงินที่ท่านส่งให้เรา

7.3 แม้ว่าเราจะพยายามป้องกันอย่างเต็มที่แล้ว แต่เราไม่รับประกันว่าข้อมูลที่ทำการส่งต่อหรือจัดเก็บจะปลอดภัยโดยสมบูรณ์ เราต้องการให้ท่านรู้สึกเชื่อมั่นในการใช้บริการของเรา แต่เราไม่สามารถรับประกันถึงความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านส่งมอบให้เรา

8. มีข้อพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับบุคคลภายนอกประเทศไทยหรือไม่?

8.1 Teleport Delivery ตั้งโฮสต์อยู่บนคลาวด์ และสำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โปรดรับทราบว่าข้อมูลที่ท่านส่งมอบให้เรา หรือที่เราได้รับจากการใช้บริการของท่าน อาจะได้รับการประมวลผลและส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย และเป็นไปตามกฎหมายแห่งประเทศมาเลเซีย ทั้งนี้ กฎหมายป้องกันความเป็นส่วนบุคคลและข้อมูลในประเทศมาเลเซียอาจไม่มีความเท่าเทียมกับกฎหมายในประเทศที่ท่านพำนัก การใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว การเข้าร่วมใช้บริการใดๆ หรือการส่งมอบข้อมูลของเท่านให้กับเรา ถือว่าท่านยอมรับในการรวบรวม ส่งต่อ จัดเก็บ และประมวลผลของข้อมูลในมาเลเซีย

9. จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ Teleport มีการแก้ไขคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล

9.1 เราอาจเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ เพื่อให้ตอบสนองกับการเริ่มต้นธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงกฎหมาย หรือการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการให้บริการ หรือเหตุผลอื่นๆ ดังนั้น กรุณาตรวจสอบวันที่คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลเริ่มบังคับใช้ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์ www.teleport.asia/privacy ทุกครั้งที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.teleport.asia/privacy หรือใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบนโยบายและข้อปฏิบัติที่มีความเป็นปัจจุบันล่าสุด

10. เทคโนโลยีอะไรที่ถูกนำมาใช้เพื่อทำการศึกษาวิธีการใช้บริการ

10.1 เราและพันธมิตร รวมถึงคู่ค้าของเรา มีการใช้งานเทคโนโลยีหลากหลายเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้คนใช้บริการของเรา ข้อมูลส่วนนี้จะระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีบางอย่างและวิธีการใช้งาน

10.2 การจัดเก็บข้อมูล Local Storage อื่นๆ: เราและพันธมิตร รวมถึงคู่ค้าของเรา มีการใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบ Local Storage เช่น Local Shared Objects (หรือที่เรียกว่า "Flash Cookies") และ HTML5 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งบางครั้งถูกเรียกว่า "คุกกี้ของเบราว์เซอร์" คล้างคลึงกับคุกกี้ที่ได้รับการกล่าวถึงในข้างต้น ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่านและอาจถูกนำมาใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับกิจกรรมและความชอบของท่าน เช่น การตั้งค่าความดัง/การปิดเสียง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการจัดเก็บในส่วนอื่นๆ ของคอมพิวเตอร์ของท่านแยกจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์ทั่วไป เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตหลายๆ ชนิดอนุญาตให้ท่านสามารถระงับการใช้งาน HTML5 หรือลบข้อมูลที่อยู่ใน HTML5 โดยการใช้ส่วนควบคุมเบราว์เซอร์

11. สามารถติดต่อใครหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้

หากท่านมีข้อกังวลเกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้ รวมถึงหากคุณเชื่อว่า Teleport อาจมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ help@teleport.asia